תנאי שימוש ותקנון באתר קריפטו ישראל (cryptoisrael.org.il)

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

קריפטו ישראל מחויבת למשתמשים כדי להבטיח את בטיחות המשתמשים שלנו, קבענו את תנאי השימוש הבאים שיש לקרוא ולקבל לפני השימוש באתר שלנו. אנו ממליצים לכל המשתמשים לקרוא בעיון את התנאים הללו, שכן הם קובעים את הכללים והתקנות לשימוש בשירותי Crypto Israel. בהסכמתך לתנאים אלה, אתה מסכים לציית להם ולכל שינוי שיבוצע בעתיד. תודה שבחרת בCrypto Israel

 

 1. כללי
  • האתר https://cryptoisrael.org.il/ (להלן גם: “השירות“) מופעלים על-ידי Crypto Israe (להלן: “Crypto IsraeL “), המנוהלת על-ידי אלירן צורי, ובמסגרתו ניתן לקבל תוכן, חדשות ואופציה לסחור בתחום טכנולוגיית הבלוקצ’יין והמטבעות הדיגיטליים, ההשקעה מתבצעת דרך אלטשולר שחם הוריזון – רכישה ומכירה של מגוון מטבעות קריפטו. בהשארת פרטים אצלנו, נעביר את הפרטים שלכם לחברת אלטשולר שחם הוריזון ובעזרת שיחת הטלפון מולם יהיה ניתן להשקיע. צוות קריפטו ישראל – ברשות אלירן צורי, לא אחראים על ביצוע הרכישה, בהשארת פרטים באתר הפרטים שלכם מעוברים באופן ישיר לחברת הורזיון על מנת שיצרו איתכם קשר. ניתוחים ופרשנויות בתחומים אלה, סיקור מטבעות מתפתחים וקיימים, וכן מדריכי לימוד מקוונים (להלן: “השירותים“).
  • כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
  • האתר ללא רישיון  למתן שירות בנכס פיננסי מורחב. החברה ו/או מי מטעמה אינם בעלי רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. אין באמור משום ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס ואין בו משום תחליף לשירותים כאמור המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצרים או מכשירים פיננסיים כלשהם ואין בדברים משום הזמנה ו/או הצעה לביצוע פעולות במוצרים הנזכרים. אין באמור כדי להוות התחייבות להשאת תשואה כלשהי ו/או לכך שהשקעה במטבעות דיגיטליים לא תגרום להפסד, ואף עד מלוא סכום ההשקעה. תחום המטבעות הדיגיטליים כרוך בחוסר וודאות רגולטורי, מיסויי ויישומי על ידי גופים שונים עמם נדרשים יחסי גומלין לצורך ביצוע פעולות. מסירת הפרטים לעיל נעשית מרצוני ובהסכמתי לכך כי המידע ישמר במאגרי מידע של בחברה  אצל אלירן וישמש לצורך הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי חברות בקבוצה של אלירן צורי לרבות באמצעות דיוור ישיר של מידע שיווקי בכל אמצעי התקשורת, ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, עיבוד והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים ומסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות דלעיל או על פי כל דין, אלא אם אודיע אחרת לחברה.
 2. התכנים שבאתר
  • האתר מציע תכני מידע ודרכי השקעה בקריפטו, חדשות ולימוד בתחום טכנולוגיית הבלוקצ’יין והמטבעות הדיגיטליים, ניתוחים ופרשנויות בתחומים אלה, סיקור מטבעות מתפתחים וקיימים, וכן מדריכי לימוד מקוונים וקורסי למידה דיגיטליים ופרונטליים (להלן: “התכנים“).
  • התכנים מוצעים לשימוש אישי-לא מסחרי (personal non-commercial) בלבד. כל שימוש מסחרי באתר, בתכנים, או בכל רכיב שלהם אסור לחלוטין.
  • המידע המסופק באמצעות השירות וכן התכנים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים בו נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ובעיקרו מיועד לפרסום מידע על שירותי החברה, וכן מידע כללי לציבור הרחב בעניינים בנושאים המטופלים בו.
  • המידע המסופק באמצעות השירות, גם אם מתייחס באופן פרטני לפי נתוני המשתמש שנמסרו על-ידיו, אינו מהווה יעוץ השקעות ואינו כלכלי, פנסיוני, ביטוחי, משפטי, רפואי או כל יעוץ אחר. המידע מובא באופן כללי ואינו מביא בחשבון את כלל היבטיו הפרטיים וצרכיו האישיים של כל משתמש ומשתמש. על כל משתמש במידע כאמור, להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בעניינו, ובהתאם לפרמטרים הייחודים למצבו, צרכיו ויעודיו, ואין בתכנים המובאים כדי להוות תחליף להתייעצות אישית כאמור. אין לראות במידע המסופק באמצעות השירות המלצה להשקעה ו/או לביצוע פעולות ו/או עסקאות ו/או הפקדות כלשהן, ואין להסתמך עליו לביצוע כל פעולה; העושה כן מבצע זאת על דעתו ועל אחריותו המלאה והבלעדית.
  • מנהלי האתר עושים את מירב המאמצים על מנת להקפיד על עדכנותם, איכותם ועל איכות התוכן המופיע בה. עם זאת, אין הם יכולים להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק, עדכני או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או הפסד כספי אחר, ו/או פגיעה ברגשות ו/או עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • במסגרת מתן השירותים יתכן והמשתמש יתבקש להעביר ל- cryptoisrael מידע הנדרש לה עבור מתן שירותיה, ובכלל זה מידע אישי בסיסי כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מספר זהות וכיו”ב. ככל שיעביר המשתמש מידע כאמור הרי שהוא נותן בכך ל- cryptoisrael את הזכות לעשות בו שימוש לצורך מתן שירותיה עבורו.
  • ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מאת המשתמש או מאת צדדים שלישיים (לרבות מידע חדשותי, שערי מטבע וכיו”ב), הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • cryptoisrael אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. cryptoisrael רשאית לשנות, להוציא או להחליף בכל עת איזה מהתכנים המוצגים באתר.
 3. קניין רוחני
  • זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בהם, הינם רכושה הבלעדי של cryptoisrael ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לשירות או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת השירות ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של cryptoisrael מראש ובכתב.
  • יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח ל- cryptoisrael  אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין. cryptoisrael רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
  • פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.
  • השם וסימני המסחר של cryptoisrael (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של cryptoisrael בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת cryptoisrael בכתב ומראש.
 4. העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה
  • cryptoisrael בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, cryptoisrael אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יסופקו תמיד באופן מדויק או רציף, ו/או יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, cryptoisrael ו/או מי מטעמה (לרבות בעלי מניותיה, מנהלי ועובדיה) לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח, פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • המידע באתר אינו מהווה יעוץ השקעות, יעוץ כלכלי, פיננסי, משפטי, חשבונאי, או כל יעוץ אחר ונועד להרחבת הידע האישי בלבד, באופן כללי ושאינו פרטני ואינו מותאם לנסיבותיו של כל אדם. המידע גם עשוי להשתנות מפעם לפעם מבלי שבהכרח יעודכן באתר, ויתכן שיימצא נכון בנסיבות מסויימות אולם פחות מדוייק, או לא נכון, בנסיבות אחרות. לעיתים המידע הנמסר הוא הערכות בלבד שאין הכרח כי תתקבלנה במסגרת הדין, ו/או אין הכרח כי יתממשו באופן מלא או חלקי. בכל שאלה יש להתייעץ באופן פרטני עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה.
  • לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). cryptoisrael אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת cryptoisrael או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין cryptoisrael  אחראית לתוצאות העסקה דנן.
  • פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי cryptoisrael לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של cryptoisrael לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על cryptoisrael אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסוימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.
  •  cryptoisrael אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר וגניבת מידע, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת לרבות בגין כח עליון, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא cryptoisrael  בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.
 5. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים
  • לצורך ייעול שירותיה, שומרת cryptoisrael במחשביה את המידע שמוסר לה המשתמש כגון מידע פיננסי, מידע פרטי ופרטי אמצעי תשלום. cryptoisrael עושה את מיטב מאמציה על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ”ל. כמו כן מתחייבת cryptoisrael לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.
  • cryptoisrael תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.
  • בנוסף לאמור לעיל, cryptoisrael רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.
  • Cryptoisrael  לא תיחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  • Cryptoisrael  תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות כתובת למכשיר הטלפון הנייד, דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון “וי” בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר.
  • לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות
 6. שירות לקוחות

לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי cryptoisrael, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני ([email protected]


). נציגי “cryptoisrael” ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של cryptoisrael, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.

 1. שונות
  • cryptoisrael  רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי cryptoisrael בקשר לכך.
  • רישומי המחשב של cryptoisrael בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  •  cryptoisrael רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

משרדי החברה הינם ברחוב יד חרוצים 15 ירושלים